• Rapportages

    gebaseerd op 24/7 gemeten resultaten

24/7 Monitoring met resultaat rapportages

U kunt voor veel producten en services terecht, maar u wilt natuurlijk ook goede terugkoppeling over de voortgang en de ontwikkelingen in uw datacenter.

Geïntegreerd koelingssysteem

WCoolIT gelooft in een geïntegreerd systeem van koelen. Deze werkwijze verschilt dan ook ten opzichte van de traditionele koeling. We denken aan 3 verschillende mogelijkheden en zijn dan ook aan de orde in de rapportages:

  • welke infrastruktuur elementen zijn aanwezig en kunnen we beter op elkaar afstemmen
  • hoe kunnen we prestaties verbeteren door het sturen van luchtstromen
  • en hoe kunnen we het gehele proces zodanig verbeteren dat er minder energie wordt gebruikt

Interpretatie data

Wij werken volgens het principe van ‘Meten is Weten’. Met behulp van speciaal ontwikkelde meetapparatuur krijgen we interpreteerbare cijfers om het koelingsproces in uw datacenter inzichtelijk te maken. Op basis hiervan kunnen we het koelingsproces efficiënter inrichten en energie besparen.