2
Yes
None
1
1000000
Publication
/publications/
Thumbnail
Clear All

Categorieën:

Publicaties van WCooliT
Op weg naar een convenant over energiegebruik

2020 juli, DataCenterWorks, Marco Verzijl

Artikel: Convenant energiegebruik

Meer grip op cijfers. Er moet meer transparantie en inzicht komen in het energieverbruik van datacenters. De oplossing kan worden gevonden in de samenwerking tussen
alle stakeholders in van de datacenter branche. Een pleidooi voor het hanteren van dezelfde formules en uitgangspunten bij het gebruik van data.

Schrikken van je eigen verhaal

2018, December, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: Schrikken van je eigen verhaal

In april van dit jaar mocht ik als laatste spreken op de door DatacenterWorks georganiseerde UPS-Day. Als laatste te spreken vond ik fijn. Mijn voorgangers hebben alles dan al over UPS’en verteld, zodat ik mijn onderwerpen lekker zelf kan kiezen. Zolang er maar ‘een vleugje UPS’ in zit, zeg maar…

Wat gebeurt er nu eigenlijk echt in het rack?

2018 December, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: Wat gebeurt er nu echt in het rack

Hierbij het afsluitende deel van onze serie ‘verhalen’ over IT-hardware met haar warmte lees koeling. Natuurlijk geen laatste deel, maar wij zijn leeg.

We hebben alles verteld wat we vandaag ‘snappen’. Hieronder de onderwerpen waar we nu mee bezig zijn. Het zal nog wel even duren voor we meer kennis hebben opgedaan, vandaar deze pauze.

Maar eerst iets anders. Onlangs waren we op de IT Room Infra-beurs in Den Bosch. Daar mochten we onze demonstratie opstellen. De hele dag hebben we de server belast…

Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 2

2018, Juni, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen

Artikel:  Wat gebeurt in rack deel 2

In het vorige nummer van DatacenterWorks hebben we geconstateerd dat in een rack ‘van nature’ lucht stroomt door openingen in de fysieke scheiding. De fans van de IT-apparatuur blazen lucht van voor naar achter in de kast en de lucht ‘recirculeert’ van achter naar voren door de weerstand van de deuren. In dit nummer kijken we naar de temperatuureffecten daarvan.

In deze serie artikelen tonen we u….

Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 5

2018 November, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem Van Smaalen

Artikel: Wat gebeurt in rack deel 5

In de vorige afleveringen hebben gekeken naar wat er in het rack gebeurt rondom de server. Dat is ook logisch, we richten in onze datacenters immers al onze aandacht op het bieden van een ‘prettige werkomgeving’ in de vorm van koele lucht aan IT-apparatuur. We hebben gezien dat dicht bij de server in het rack, de flow nauwkeurig kan worden gemeten met apparatuur zoals de AirLull, op basis waarvan….

Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 4

2018 October, DataCenterWorks, Mees Lodder,Willem van Smaalen.

Artikel: Wat gebeurt in rack deel 4

In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar wat er in het rack gebeurt rondom de server. Dat is ook logisch, we richten in onze datacenters immers al onze aandacht op het bieden van een ‘prettige werkomgeving’ aan de gehuisveste IT-apparatuur. In deze aflevering kijken we of IT-apparatuur zelf ook een ‘mening’ heeft over ‘hoe lekker het zich voelt’ en hoe we daarvan op een veilige manier gebruik kunnen maken…

Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 3

2018 September, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen.

Artikel: Wat gebeurt in rack deel 3

In het vorige artikel ontdekten we dat warme lucht \\ \”van nature \\\” gedeeltelijk recirculeert in een rek en dat dit de inlaattemperatuur van de apparatuur tot enkele graden kan verhogen. Daarnaast hebben we gezien dat constructie en installatie van de apparatuur ook een vergelijkbare gedeeltelijke recirculatie of volledige recirculatie kan veroorzaken, waarbij apparatuur volledig in de warme lucht draait en tot 12 ° C hogere inlaattemperatuur kan verdragen. In dit artikel bekijken we wat er gebeurt als we meer of minder lucht leveren dan de apparatuur in het rack nodig heeft….

Nieuw instrument moet einde maken aan energieverspilling datacenters

2019 Mei, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: nieuw instrument einde maken aan energieverspilling

Het energieverbruik van datacenters neemt de komende jaren – met de stijging van het datagebruik – hand over hand toe, zeker na de invoering van het 5G-netwerk. Gelukkig is er nog veel ruimte voor datacenters om energie te besparen, omdat ze heel veel energie verbruiken in inactieve toestand. Daar zijn maatregelen voor te nemen, maar datacenters nemen die liever niet omdat ze afgerekend worden op hun performance. Een nieuw instrument meet de zogenaamde Datacenter Idle Coëfficiënt (DIC). Hiermee wordt energieverspilling meetbaar en zichtbaar..

Druk zijn met niets doen

2019 Februari, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artkel: Druk zijn met niets doen

De laatste keer heb ik uitgelegd waarom ik zo geschokt was door de \”thermodynamische\” efficiëntie van IT-systemen. Ik kwam tot minder dan 0,1% en de gloeilamp die net stopte, had 10%.
Ik ontmoette ook Harry, een IT-specialist, en hij kon me er veel meer over vertellen. Dat heb ik nu gedaan. Ik blijf hem voor het gemak Harry noemen. Het bleek dat hij mij al \”kende\” van KyotoCooling, want dat had hij voor een klant helemaal geanalyseerd. Het gesprek ging vanzelf en in het kort: ik denk dat ik mijn IT ”soulmate” heb gevonden.
Mijn verhaal aan jou moet daarom ook gezien worden als ons verhaal… ..

Hoe meten we de DIC?

2019 September, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: hoe meten we de DIC

De DIC is geïntroduceerd in de vorige editie van CloudWorks en DatacenterWorks. Het doel van deze meting is om inzicht te geven in hoe efficiënt IT omgaat met de ”stroom” in het datacenter. Hoewel het momenteel onduidelijk is wat de efficiëntie is, wordt geschat dat 60 tot 80% van alle energie naar de datacenters wordt verbruikt zonder dat er echte IT-prestaties worden geleverd. Kortom, niets doen in IT kost veel energie….

Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe

2015 April, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: DC Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe

Datacenter Rotterdam heeft onlangs twee opmerkelijke stappen gezet op weg naar een verdere vergroening van de circa duizend vierkante meter aan computerzalen. Het bedrijf heeft de monitoring van het Kyoto-wiel dat als primaire koelinstallatie wordt gebruikt overgeheveld naar WCooliT. Daarnaast is het datacenter nu aan de slag om de fysieke scheiding binnen racks drastisch te verbeteren. Bij een eerste klant heeft dit tot een temperatuurdaling voor het kabinet van maar liefst 13 graden geleid….

Wat gebeurt er nu echt in een rack? Deel 1

2018 April, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen

Artikel: Wat gebeurt in rack deel 1

In 2005 waren wij bij Getronics, waar ik toen werkte, een van de eerste met een koude gang. Dat was de start van het optimaliseren van koeling van de IT-apparatuur. De reden was dat we een probleem hadden met een alsmaar stijgende temperatuur rondom de voorkant van de racks, de koude inlaatzijde. De IT-load per rack was toen nog laag, maar ontwikkelde zich in rap tempo door met name de introductie van de 1U-servers. Deze ‘pizzadozen’, vele in een rack, leverden belastingen tot wel 6 kiloWatt per rack……

DCIM: I will follow you - deel 2

2017 September, dataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: I will follow you deel 2

Zoals vorige keer beloofd, hierbij mijn hulp bij het maken van een DCIM-plan. Hiernaast de lijst van alle DC-systemen, maar misschien heeft of kent u er nog meer!

Als u al deze systemen wilt integreren en dat wilt u, want dat is DCIM, dan vanuit overzicht uw keuzes maken en een plan opstellen. Per deelgebied uw wensen en eisen vastleggen etc. Dat is uw punt B. Fijn. Goed gedaan.

Maar nu waar, mijns inziens, bijna iedereen zich in ‘verslikt’. Waar bent u nu? Juist ja, in A en nog lang niet in B!….

 

Pue op orde, hoe nu verder?

2020 Mei, DataCenterWorks, Willem van Smaalen

Artikel: Pue op orde hoe verder

Met de PUE – Power Usage Effectiness – laten we zien dat we goed bezig zijn
met het efficiënter, en dus energiezuiniger, maken van ons datacenter. Maar wat als het verbeteren
van de PUE eindig is? En wat als die PUE inmiddels eigenlijk best wel okay is? De Russische collega’s bij WCooliT tonen in een wetenschappelijk artikel de stand van zaken van de PUE en wat er daarna en daarnaast nog valt te besparen.

Hebben we behoefte aan een protocol rond datacenter energie?

2020 April, DataCenterWorks, Marco Verzijl

Artikel: Behoefte aan nieuw protocol rond datacenter energie

Cijfers – er worden veel vergelijkingen gebruikt om het huidige en toekomstige
‘verbruik’ van datacenters in Nederland te illustreren. Is het niet tijd om dit definitief goed in kaart te brengen door middel van een nieuw protocol voor datacenter-energie?

Fysieke scheiding: moeder van alle inefficiency in het datacenter

2014 augustus, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: DCW14 aug ML fysieke scheiding; moeder van inefficiency alleen beschikbaar in Nederlands.

Fysieke scheiding is de standaard in elk datacenter. Echter, door niet volledige scheiding, is uw PUE minimaal 0,2 hoger dan noodzakelijk en zijn HotSpot’s er nog steeds. Wij leggen u het hoe en waarom uit.

Huidige werkmethodes volstaan niet meer in datacenters

2014 Juli, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: Huidige werkmethodes volstaan niet meer , alleen beschikbaar in Nederlands.

Onlangs organiseerde Raritan in samenwerking met Electronics & Telematics en Dupaco een middag over trends in het datacenter. Zo’n vijfentwintig deelnemers gingen met elkaar in discussie over thema’s als energieverbruik, capaciteit en PUE, de voordelen van fysieke scheiding, on-site energieopwekking voor datacenters en de zakelijke kant van DCIM.

Geen P.U.E. maar L.U.I.

2015 April, DataCenterWorks, Mees Lodder

Article: Geen PUE maar LUI

Er kan tegenwoordig niet over een Datacentrum gesproken worden of het woord grote energieverbruiker valt wel. Jullie zijn stroomvreters, vaak op beschuldigende toon. Dat zijn we niet, maar we verbruiken wel veel. Kan ik er wat aan doen dat heel veel computers nou eenmaal heel veel stroom gebruiken?..

Rijdt uw DC ook 1 op 7?

2015 Mei, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: PUE DC rijdt uw dc ook 1 op 7

1 op 7?

Laatst heb ik het rapport van de Gemeente over alle datacenters in Groot Amsterdam nog eens doorgenomen. Zij rapporteerden in 2013 dat de gemiddelde PUE van DC’s in haar gemeente 1,8 bedraagt. Voorts vindt de gemeente dat een PUE van 1,4 voor bestaande DC’s het ‘verbruik’ van DC’s ‘hoort’ te zijn…

Terug naar N+1 met geld toe

2016 Augustus, DataCenterWorks, Bob Seemann

Artikel: Terug naar N+1 met geld toe

N + 1 beschrijft de mate van redundantie. Hiermee wordt bijvoorbeeld het meervoudig uitvoeren van energiesystemen en energievoedingen bedoeld in een datacenter. De ‘N’ staat daarbij voor de piekcapaciteit die beschikbaar moet zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het cijfer achter het plusteken heeft betrekking op het aantal keren dat deze piekcapaciteit (door middel van extra en onafhankelijk werkende installaties en voedingen) extra beschikbaar is. Bij N+1 hebben we dus altijd de beschikking over dubbel …

 

Datacenters in modules: de taart in stukken

2017 Februari, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: DC in modules taart in stukken

Waarom nu deze aandacht voor het modulaire DC? Waarom denken de aanbieders dat daar vandaag behoefte aan is en niet 10 jaar geleden? Wat zijn de redenen vandaag om modulair te gaan? Ik heb er wel een paar voor u: hoge opstartinvestering van elk DC, DC klanten tekenen pas als het nieuwe DC klaar is, de banken zijn veel kritischer om te ‘lenen’, bouwtijd van een DC van 2 jaar is te lang voor de IT-klanten, nieuwe DC technologie is gewenst door de klant…

Datacenters in modules: de taart in stukken, deel 2

2017 Maart, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: DC in modules taart in stukken deel 2

Vorige keer heb ik u hopelijk, maar vooral mijzelf, duidelijk gemaakt waarom het datacenter in modules aantrekkelijk is en voor wie.

Het verlagen van de aanvangsinvestering is de hoofdreden, met het verbeteren van de ‘bottom’ line van het DC als doel. Het lijkt mij dat vandaag een DC bouwen, zonder vaste klantcontracten, financieel onverantwoordelijk is….

DCIM: I will follow you

2017 Juli, DataCenterWorks, Mees Lodder

Artikel: I will follow you deel 1

Zelf heb ik nog geen DCIM-project gedaan. Die keren dat mij dat gevraagd werd, heb ik meteen ‘tegengas’ gegeven. De vraag was altijd: Mees, ik wil DCIM hebben. Motivatie? Omdat de rest het ook heeft…

Daar gaat het al meteen ‘fout’ was mijn gedachte. DCIM ‘nodig’ hebben…I will follow you.

Behhh, blaatte het schaap…

Rapport LEAP Powermanagement Pilot analysis

2021 Januari, LEAP, Marco Verzijl, Max Amzarakov

Rapport: LEAP Track 1 Powermanagement Pilot analysis NL

De eerste track van LEAP werd aangewakkerd door de observatie dat het totale stroomverbruik van datacentra vrijwel constant is. Dit staat in schril contrast met de bekende variaties in de vraag naar ICT-diensten. Als gevolg hiervan is een onderzoek gestart om te proberen de reden voor dit stabiele stroomverbruik te vinden en om te proberen het totale energieverbruik van datacentra te verlagen door een meer werklast verbonden stroomverbruik te introduceren. Het LEAP-kernteam mobiliseerde een groep bedrijven die bereid waren deel te nemen aan pilots om gegevens te verstrekken over hun huidige ICT-omgeving en die bereid waren om bepaalde instellingen te wijzigen om het effect op het energieverbruik van de bewaakte servers te meten.

Het volgende document beschrijft de resultaten die zijn verkregen in de LEAP Track 1 ‘Power management’ Pilot-analyse. Dit eindrapport bevat aanvullende metingen die zijn verzameld om de algehele betrouwbaarheid van de getrokken conclusies te verhogen. De analyse bevat observaties, conclusies en aanbevelingen.

Publicaties van WCooliT
Op weg naar een convenant over energiegebruik
2020 juli, DataCenterWorks, Marco Verzijl Artikel: Convenant energiegebruik Meer grip op cijfers. Er moet meer transp... Lees meer
Schrikken van je eigen verhaal
2018, December, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: Schrikken van je eigen verhaal In april van dit jaar mocht... Lees meer
Wat gebeurt er nu eigenlijk echt in het rack?
2018 December, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: Wat gebeurt er nu echt in het rack Hierbij het afsluite... Lees meer
Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 2
2018, Juni, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen Artikel:  Wat gebeurt in rack deel 2 In het vorige... Lees meer
Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 5
2018 November, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem Van Smaalen Artikel: Wat gebeurt in rack deel 5 In de vorige... Lees meer
Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 4
2018 October, DataCenterWorks, Mees Lodder,Willem van Smaalen. Artikel: Wat gebeurt in rack deel 4 In de vorige ... Lees meer
Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 3
2018 September, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen. Artikel: Wat gebeurt in rack deel 3 In het vo... Lees meer
Nieuw instrument moet einde maken aan energieverspilling datacenters
2019 Mei, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: nieuw instrument einde maken aan energieverspilling... Lees meer
Druk zijn met niets doen
2019 Februari, DataCenterWorks, Mees Lodder Artkel: Druk zijn met niets doen De laatste keer heb ik uitgelegd waarom ... Lees meer
Hoe meten we de DIC?
2019 September, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: hoe meten we de DIC De DIC is geïntroduceerd in de vorige editie va... Lees meer
Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe
2015 April, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: DC Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe... Lees meer
Wat gebeurt er nu echt in een rack? Deel 1
2018 April, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen Artikel: Wat gebeurt in rack deel 1 In 2005 waren w... Lees meer
DCIM: I will follow you - deel 2
2017 September, dataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: I will follow you deel 2 Zoals vorige keer beloofd, hierbij mij... Lees meer
Pue op orde, hoe nu verder?
2020 Mei, DataCenterWorks, Willem van Smaalen Artikel: Pue op orde hoe verder Met de PUE – Power Usage Effectiness ?... Lees meer
Hebben we behoefte aan een protocol rond datacenter energie?
2020 April, DataCenterWorks, Marco Verzijl Artikel: Behoefte aan nieuw protocol rond datacenter energie Cijfers ?... Lees meer
Fysieke scheiding: moeder van alle inefficiency in het datacenter
2014 augustus, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: DCW14 aug ML fysieke scheiding; moeder van inefficiency... Lees meer
Huidige werkmethodes volstaan niet meer in datacenters
2014 Juli, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: Huidige werkmethodes volstaan niet meer , alleen beschikbaar ... Lees meer
Geen P.U.E. maar L.U.I.
2015 April, DataCenterWorks, Mees Lodder Article: Geen PUE maar LUI Er kan tegenwoordig niet over een Datacentrum gesproken w... Lees meer
Rijdt uw DC ook 1 op 7?
2015 Mei, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: PUE DC rijdt uw dc ook 1 op 7 1 op 7? Laatst heb ik het ra... Lees meer
Terug naar N+1 met geld toe
2016 Augustus, DataCenterWorks, Bob Seemann Artikel: Terug naar N+1 met geld toe N + 1 beschrijft de mate van redund... Lees meer
Datacenters in modules: de taart in stukken
2017 Februari, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: DC in modules taart in stukken Waarom nu deze aandacht voor... Lees meer
Datacenters in modules: de taart in stukken, deel 2
2017 Maart, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: DC in modules taart in stukken deel 2 Vorige keer heb i... Lees meer
DCIM: I will follow you
2017 Juli, DataCenterWorks, Mees Lodder Artikel: I will follow you deel 1 Zelf heb ik nog geen DCIM-project gedaan. D... Lees meer
Rapport LEAP Powermanagement Pilot analysis
2021 Januari, LEAP, Marco Verzijl, Max Amzarakov Rapport: LEAP Track 1 Powermanagement Pilot analysis NL De e... Lees meer