Wat gebeurt er nu echt in een rack? - deel 2

2018, Juni, DataCenterWorks, Mees Lodder, Willem van Smaalen

Artikel:  Wat gebeurt in rack deel 2

In het vorige nummer van DatacenterWorks hebben we geconstateerd dat in een rack ‘van nature’ lucht stroomt door openingen in de fysieke scheiding. De fans van de IT-apparatuur blazen lucht van voor naar achter in de kast en de lucht ‘recirculeert’ van achter naar voren door de weerstand van de deuren. In dit nummer kijken we naar de temperatuureffecten daarvan.

In deze serie artikelen tonen we u….