Pue op orde, hoe nu verder?

2020 Mei, DataCenterWorks, Willem van Smaalen

Artikel: Pue op orde hoe verder

Met de PUE – Power Usage Effectiness – laten we zien dat we goed bezig zijn
met het efficiënter, en dus energiezuiniger, maken van ons datacenter. Maar wat als het verbeteren
van de PUE eindig is? En wat als die PUE inmiddels eigenlijk best wel okay is? De Russische collega’s bij WCooliT tonen in een wetenschappelijk artikel de stand van zaken van de PUE en wat er daarna en daarnaast nog valt te besparen.